education - חינוך אוח - לומדים מרחוק פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים פורטל הורים
 
 
 
 
 
 
 
 

אתר לומדים מרחוק, אתר שעת חירום של משרד החינוך, מעודכן באופן שוטף במהלך מבצע "צוק איתן" קיץ 2014

  הקייטנות הדיגיטליות המתמשכות הסתיימו ב- 15.8.14. להתראות בקיץ 2015
  
 הקייטנות הדיגיטליות היומיות הסתיימו ב- 15.8.14. להתראות בקיץ 2015
  
 אתרי תוכן רבים של ספקים חיצוניים עדיין פתוחים למשחקים ולמידה חווייתית
  
 מכתב להורים בעקבות מבצע צוק איתן 8.7.2014
  

 

 
 

כניסת תלמידים

פעילויות ברשת

 

http://edu.gov.il/lms

 

או "לומדים מרחוק" בגוגל

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  27/08/2014  

עדכוני rss