תקנון ביה"ס תשע"ג
 
בס"ד, שנה"ל תשע"ג
הורים ותלמידים יקרים!
האקלים במוסד החינוכי הוא גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחות ביטחון אישי ותחושת שייכות, 
ערך וכבוד לצד ערכים חברתיים כמו אחריות לחברים בקהילה ומצמצמת אלימות, פגיעה והתנהגויות סיכון. 

התקנון נועד להסדיר ולהנעים את אורח החיים שבו. אורח החיים מבטא את התפיסה החינוכית והערכית של קהילת בית הספר ו
הוא מאפשר להסדיר את מערכות היחסים ואת  נורמות ההתנהגות המבוססות על הערכים המקובלים על קהילת בית הספר.

תקנון זה מחייב את כל קהילת בית הספר – תלמידים, הורים ומורים.
כללי התקנון:-
 
הופעה ותלבושת:-
• יש להופיע לבית הספר בתלבושת אחידה  
             בנות – חולצה ירוקה עם סמל ביה"ס  וחצאית כחולה צנועה.
             בנים – חולצה ירוקה עם סמל ביה"ס, מכנסיים כחולים, כיפה וציצית.   
             חולצה לבנה עם סמל בית הספר לשימוש בראשי חודשים, ימי שישי וטקסים בביה"ס.   
• יש לנעול סנדלים עם אבזם או נעליים סגורות – חל איסור להגיע עם כפכפים או נעלי ים.
• בשיעור חינוך גופני יש להגיע בתלבושת ספורט – בנים חולצה ירוקה, מכנסי ספורט כחולים 
ונעלי ספורט תקניות, בנות חולצה ירוקה מכנסיים ארוכים (טייץ) ונעלי ספורט תקניות.
• חל איסור מוחלט על בנים ובנות לצבוע את השיער. בנים יש להקפיד על תספורת קצרה ללא גילוחים מיוחדים כמו-כן חל איסור
 על הבנים לענוד עגילים.
 
סדרי ביה"ס                                        
• למען בטחון ילדכם הנכם מתבקשים לא לשלוח את הילדים לבית הספר לפני השעה 07.45 – תורני חצר יהיו רק בשעה 07.45 
ולא לפני כן. עם סיום הלימודים (עפ"י מערכת השעות), על התלמידים לשוב הביתה ולא להשאר בחצר ביה"ס. 

• זמני התפילה:  כתות א' – ו'  התפילה נערכת בכיתות בשעה 07.45.
                         
• בבית ספרנו מופעל יול"א – יום לימודים ארוך. אנו משתדלים להפעיל את מערכת השעות כסדרה בכל יום ויום. קיימים ימים בהם נעדרים מס' מורים בו זמנית – דבר המקשה על הפעלת מערכת ביול"א – אנו נעשה את כל המאמצים לגייס מורים ממלאי מקום, במידה ולא נצליח לגייס מורים נאלץ לשחרר את התלמידים מהכיתות הגבוהות בלבד בשעה 13.30 (זאת עפ"י חוזר מנכ"ל). על כן אנו מבקשים מכל הורה שיעדכן את ילדו לאן עליו להגיע במקרה שהוא משתחרר מוקדם.
• ההורים מתבקשים לבדוק אם אין הילדים לוקחים עימם משקל מיותר של ספרים ומחברות של שעורים שאינם  זקוקים להם, במידה וקיימת בעייה יש ליצור קשר עם מחנכת הכיתה – 
יש לדאוג לעטוף את הספרים והמחברות 
• אופניים: חל איסור מוחלט  להגיע עם אופניים וקורקינט לבית הספר.
• טיולים: תלמיד לא יורשה להשתתף בטיולים הנערכים מחוץ  לעיר ללא אישור בכתב של אחד ההורים.
• ארוחת עשר: התלמידים יאכלו את הארוחה בכיתה. נא לצייד את ילדכם בכריך עטוף ומפית, תלמידים לא יורשו לקנות דברי מאכל בשעת הלימודים ובהפסקה על כן ההורים מתבקשים לא לציידם בכסף למטרה זו.
• מומלץ לא להביא טלפונים ניידים לביה"ס. ובכל מקרה אין להפעיל טלפון נייד בזמן השיעור ובהפסקות. חובה להשאירו בתיק. יש להמנע מהבאת ציוד יקר  ואין בית הספר אחראי על ציוד זה. אין לעשות שימוש פוגע בזולת כגון צילום או הקלטה.
• ההורים מתבקשים לתאם הגעה לשיחה עם המורה ולא להגיע במהלך שיעור, הגעה ללא תאום מפריעה לכלל התלמידים.
• אין להעדר מבית הספר ללא סיבה מוצדקת, כל העדרות מחייבת אישור מההורים, העדרות מעל 3 ימים מחייבת אישור רפואי.
• שחרור תלמידים במהלך יום לימודים מסיבות רפואיות ואחרות יהיה רק באישור ההורים במכתב שיופנה למחנכת הכיתה.
• תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.
נורמות התנהגות:-
• התלמידים וכל באי הקהילה מתבקשים להקפיד על יחסי כבוד הדדיים, כללי תרבות דיבור והתנהגות נאותים ומנומסים.
• התלמידים יקבלו את המורה בקימה ולא יקראו למורה בשמו הפרטי.
• עם הצלצול להפסקה ירדו התלמידים לחצר ביה"ס. אין להשאר בכיתה ובמסדרונות פרט 
לימי גשם ושרב.
• יש לציית למורים התורניים בהפסקות.
• יש להגיע לבית הספר  עם הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מן התיק.
• יש להשתתף בשיחה ודיון ברשות המורה ובאופן מכובד ולמלא אחר המטלות הניתנות בשיעור.
• על התלמיד להשגיח ולשמור על תקינותו של רכוש ביה"ס. נזק שיגרם במזיד ישולם ע"י מבצעו.
• יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר.
• הישגים לימודיים -  הצוות החינוכי יעשה הכל כדי לקדם כל תלמיד ותלמיד שיגיע להישגים הרצויים. אנו מבקשים מכם ההורים להיות מעורבים בכל הקשור להישגים הלימודיים. אנו מאמינים ששיתוף פעולה יביא להצלחה. מצבו הלימודי של כל תלמיד ידווח להורים במהלך שנת הלימודים. תלמיד שהישגיו יהיו נמוכים מהמצופה יובא לדיון בועדה בפדגוגית של בית הספר, הועדה  רשאית להחליט על נקיטת הצעדים כגון: העברה מקבוצה לקבוצה, העברה לכיתה, השארות כיתה וכו'.
• הורים:- אמהות נא להגיע בלבוש צנוע לבית הספר, לא תורשה כניסה אמהות בלבוש לא  
       הולם.   אבות עם כיפה כיאה לבית ספר  ממלכתי דתי – הורה המגיע בלבוש לא צנוע פוגע  
       בכבוד  התלמידים והמורים.
• משמעת –דרכי טיפול - אחת ממטרות ביה"ס היא טיפוח האקלים המיטבי – לשם   
        כך עלינו לטפל באלימות הפיזית והאלימות המילולית. לשם כך נבנתה תוכנית חינוכית  
       ותוכנית מניעה  אשר תתן הרגשת מוגנות לכלל תלמידי ביה"ס, לכן הנהגנו  רשום עקבי        
      ואחיד של מקרה האלימות  הפיזית והמילולית – אופן הרישום הוסבר  היטב לכלל  
      התלמידים.  לאחר כל מקרה אלימות פיזית או מילולית תתקיים שיחת הבהרה של המורה   
      עם התלמיד ויוטל    עונש חינוכי במסגרת ביה"ס (כגון: הטלת חובה חינוכית, כתיבת  
      עבודה בנושא,  העברה לכיתה   מקבילה לפרק זמן מוגבל, השעייה ליום, יומיים וכו', וזאת  
      עפ"י חומרת המקרה ושיקול דעת   הצוות החינוכי. הודעה על כך תשלח להורים.  
 
תלמיד שלא ינהג עפ"י תקנון ביה"ס ינקטו כלפיו אמצעי ענישה בהתאם לחוזר מנכ"ל לשנה"ל תש"ע. 
אמצעי הענישה הובהרו לכלל תלמידי ביה"ס ע"י מחנכת הכיתה ונמצאים על לוח מודעות כיתתי.

הורים המעוניינים לקרוא בפירוט את חוזר המנכ"ל ניתן להכנס לאתר משרד החינוך
חוזר מנכ"ל -  "קידום אקלים בטוח והתמודדות אירועי אלימות במוסדות חינוך"
תשע.1(א) – אלול התשס"ט – ספטמבר 2009.
 
תקוותנו שהתלמידים וההורים יקבלו את התקנון בהבנה וברוח טובה וינהגו לפיו ועל ידי כך יתרמו לחיזוק הסדר, המשמעת ולקידום החינוך.
 

בברכת שנת לימודים פוריה ובטוחה
אלימלך דבורה
מנהלת ביה"ס
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
תאריך: ___________________
אל : מחנכת הכיתה
מאת:  הורי התלמיד _______________ כיתה _________________

הרינו מאשרים קבלת תקנון ביה"ס ואת קריאת התקנון יחד עם בננו/בתנו
 
חתימת ההורים                                                                      חתימת התלמיד(ה)
_________________                                                        ______________