דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

שדות

:

אודות בית הספר

שדות אודות בית הספר
בית ספר "שדות" - קצת היסטוריה ...
בית- הספר הממלכתי קהילתי  "שדות" הוקם  בספטמבר 1996 יחד עם הקמת היישוב  הקהילתי  "בת חפר", אחד מישובי "שבעת הכוכבים". בבית הספר לומדים רק תלמידים הגרים בישוב.  בתחילת דרכו מנה בית הספר  150   תלמידים שלמדו ב –7 כיתות גן עד ו'. רוב התלמידים הגיעו בהסעות ממקומות שונים בארץ, היות והישוב היה מאוכלס באופן חלקי בלבד בראשון בספטמבר. צוות בית הספר מנה 20 איש. כמו כן היו קשיים פיזיים רבים: בעיות בתשתית החשמל והמים, חוסר בדרכים סלולות ובוץ רב...
שמו של בית הספר "שדות" נבחר בהליך דמוקרטי בו השתתפו כל תלמידי  בית הספר והמורים. שתי האפשרויות  הנוספות שגם הן הוצעו על ידי הקהילה היו: "נירים" ו"רגבים".
בשנה"ל תשס"א החל בית הספר בתהליך הפיכתו לבית ספר קהילתי ובבית הספר פועלת הנהגת הורים ובה נציגי הורים מכל הכיתות ולה יו"ר נבחר.
בתחילת דרכו, כלל בית הספר "חטיבה צעירה" ובה היו חמישה "בתים"-כיתות א' וגן . בסוף השנה הראשונה מנה בית הספר כ 230   תלמידים
שקופית3.JPG

אודות בית הספר שקופית9.JPG​ ​
בשנת הלימודים תשע"ג לומדים בבית הספר 831 תלמידים ב-24 כיתות. הצוות החינוכי בבית הספר מונה כ-54 אנשים: מורים, יועצות, תרפיסטיות, פסיכולוגית, בני שרות לאומי , סייעות  וצוות מנהלה.
יעדי ביה"ס בשנת הלימודים תשע"ג:
 • העמקת החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים: הגדלת מעגלי המעורבות וההתנדבות- חונכות שכבתית, "צעד קדימה", טוקאייר, גמלאים ועוד.
 • טיפוח אקלים מיטבי : שימת גבולות ברורים לצד קידום דיאלוג מורה-תלמיד(שיחות אישיות) והעצמת החינוך החברתי בבית הספר ושיתופיות הורים והקהילה.
 • פדגוגיה וקידום הישגי התלמידים : דגש על מקצועות הליבה: מתמטיקה, שפה, אנגלית ומדעים. שילוב הלומדים וקידומם תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים בהיבטים שונים
 • תקשוב בית הספר והתאמתו למאה ה-21 : "עת הדעת", משימות מתוקשבות, ספקי תוכן ועוד
מרחבי למידה ותחומי דעת ב"שדות"
עת הדעת- הוראה בעידן הדיגיטלי.
תכנית "עת הדעת" המשלבת פדגוגיה עם טכנולוגיות מידע, כוללת כלים לניהול הוראה, למידה והערכה בכיתה ומחוצה לה ומאפשרת יצירת תכנים נוספים ע"י המשתמשים. התכנית כוללת שיעורים ויחידות לימוד לכתות ג'-ו' במקצועות הליבה -אנגלית, עברית מתמטיקה התכנים אינטראקטיביים, עשירים במשאבי מדיה דיגיטלית ומותאמים לתכנית הלימודים של משרד החינוך.
 
כיום יש בביה"ס 15 כיתות מתוקשבות הכוללות מקרנים וערכת מולטי מדיה מתקדמת הנשלטת מעמדת מורה, אינטרנט, מחשבי תלמידים ומורים. בתוכנית עת הדעת לומדים תלמידי כיתות ד' – ו'.
IMG_1569.JPG
חינוך לחיים בחברה
מנהיגות צעירה- המנהיגות הצעירה נבחרת מידי שנה בבחירות דמוקרטיות, תוך שימת דגש על שיתוף ושיוון. התלמידים נחשפים לתהליך הדמוקרטי של קיום בחירות: הצגת מועמדות, תעמולה, הכנת ת.ז., בחירות אישיות וחשאיות. לאחר קיום הבחירות מתקיים טקס מינוי ההנהגה החדשה ע"י ההנהגה היוצאת.
מפעילויות ההנהגה הצעירה והמנהיגות הירוקה:
 • שיתוף פעולה עם הנהגת מועצת התלמידים של בית ספר לחינוך מיוחד "טוקאייר" הנמצא בקיבוץ בחן. פעילות נמשכת זו השנה החמישית.
 • מבצעי התרמות: אימוץ עמותות המנוהלות ע"י מתנדבים בלבד, המסייעות לנזקקים, כמו: "מצילי חיים", עמותה התומכת בנזקקים לשירותים רפואיים, ו"קהילה נגישה" התומכת באוכלוסיות מוגבלות בעמק חפר.
 • פעילות לעידוד המעודדות של התלמידים והקהילה לסוגיות אקולוגיות ולקיחת אחריות על הסביבה: מחזור, הפרדת פסולת במקור, יצירת תאי קינון לירגזי ועוד.
פעילות חברתית בביה"ס
 • חונכות : תלמידי הכיתות הבוגרות חונכים את תלמידי הכיתות הצעירות, חונכות כיתתית- ילדי "צעד קדימה", גני ילדים
 • "תפקיד לכל תלמיד": נאמני חדר מדעים, קבוצת העצמה- מחשבים, נאמני אתר, נאמני חי.
 • הפסקות פעילות על פי ערך החודש (מפתח הלב).
 • טיפוח כישרונות צעירים.
 • שיתוף פעולה עם ההורים: הורה מעשיר, בתים מארחים, פעילויות משותפות.
IMG_1526.JPGשקופית8.JPGפינת החי
 
שילוב פינת חי בבית הספר מאפשר לילדים לבוא במגע עם בעלי חיים ולהתנסות בחוויית הטיפול בהם. חווית הקשר של הילד עם החיה מגלמת בתוכה ערכים, דילמות ונושאים שאותם הוא פוגש בחיי היומיום. את הפינה מנהלים ילדי "נאמני חי" משכבת ה' – ו'. "נאמני חי" הם ילדים שנבחרו ע"י המחנכות, בשיתוף היועצות, כדי להנהיג את פרויקט פינת החי מחד ולהעצים אותם מאידך. במסגרת תפקידם הם נוכחים בישיבה שבועית בה קיים דגש מיוחד על הדינאמיקה הקבוצתית והמיומנויות החברתיות. בנוסף, הם מקיימים תורנויות בזמן ההפסקות, הם מסייעים בתווך שבין החיות לבין ילדי ביה"ס, ולוקחים חלק בטיפול בחיות גם במהלך החופשות. שאר ילדי בית הספר מטפלים בחיות כחלק מתורנות כיתתית או בזמן ההפסקות.
שקופית4.JPG

חדר מדעים:

בבית הספר נבנה בעזרת ההורים מתחם מדעים מתקדם המאפשר ניסויים, צפייה מודרכת, שימוש במיקרוסקופ אל"ק ופינות מתקדמות וממוחשבות ללמידה וחקר קבוצתיים.

 

פעילות מתנדבים בבית הספר:

הורים וסבים מתנדבים בשדות. השנה מספר המתנדבים הקבועים בבית הספר עלה ונגע בכל תחומי הפעילות: לימוד פרטני, סיוע בתחזוקה , עזרה בגינה לחקלאות מקיימת , הפעלת נגרייה וחניכה אישית.

שקופית11.JPG

"גלוב"- פרויקט חקר סביבתי עולמי

הפרויקט החל ביוזמת סגן נשיא ארצות הברית, אל גור כפועל יוצא של כנס ארגון האומות המאוחדות לאיכות הסביבה (UNEF), בברזיל 1992.

תכנית "גלוב" העולמי יצאה לדרך בבית ספר "שדות" ומטרתה לקדם את מודעות תלמידים לבעיות איכות הסביבה באזור מגוריהם ולשלבם במאמצים לשמירת איכות הסביבה הגלובלי, לצד הקניית מיומנויות חקר ותקשורת מחשבים. בתוכנית לוקחים חלק תלמידים משכבות ג-ו בהובלת המורות למדעים, מתמטיקה, מחשבים, אומנות ואנגלית.התכנית הייחודית, משתפת את התלמידים באיסוף נתונים של תופעות מזג האוויר בסביבה הקרובה - בחצר ביה"ס בה הוקמה סוכה ממטאורולוגית קטנה. קבוצות ילדים מכיתות ג'-ו' חוקרות ועוקבות אחרי תהליכי אקלים ואטמוספרה: מדידות סביבתיות: טמפרטורות, לחות, גשם, חומציות, עננות ועוד'. התלמידים מכניסים את הממצאים לאתר גלוב העולמי והמידע שמתקבל מכל השותפים לתוכנית מאפשר למדענים להבין תופעות כלל עולמיות והשפעותיהן על האדם והסביבה. 

גלוב תחנה.jpg
אומנות
בשנת הלימודים תש"ע חנכנו סדנת אמנות החדשה בבית הספר שהוקמה בעזרת ההורים. הסדנא נוחה, מרווחת ומאובזרת. יצירותיהם המדהימות של תלמידי "שדות" ממשיכות לעטר את סביבות הלמידה וחזות בית הספר. היצירות מוסיפות יופי ונועם לבית הספר ומדגישות את התפיסה שלנו כי סביבה אסתטית ונעימה, מרגיעה ומפחיתה אלימות.
.
שקופית4.JPG
גינה לחקלאות מקיימת:
בשנה"ל תש"ע שקדה קבוצת הורים ומורים בבית הספר על הרעיון של הקמת גינה לחקלאות מקיימת כשהמטרה העיקרית הייתה להשיב ולשלב את עבודת האדמה . במסגרת זו כל תלמידי כיתות ב' מגיעים אחת לשבועיים לשיעור חקלאות , זורעים, שותלים, ממחזרים ולומדים. הגינה פתוחה גם לכיתות נוספות לפרויקטים כיתתיים.
שקופית18.JPG

אגן הירוק

 מה האגן הירוק ? מתקן לטיהור והשבת מים.

 ב"שדות"- יוצרים שימוש חוזר במי הכיורים לשטיפת ידיים להשקיית צמחי הבוסתן. טיהור המים באגנים ירוקים נעשה ע"י סינון פיסי דרך חצץ מסוגים שונים ותהליך פירוק ביולוגי – הרחקת המזהמים ע"י שורשי הצמחים.

 

פעילות ירוקה נוספת בביה"ס תוך שיתוף פעולה עם "קהילה ירוקה" במרכז הקהילתי:

 • הפעלת קומפוסטר שבעזרתו ממחזרים פסולת ביתית (שאריות מזון) והופכים אותה לדשן אורגני.
 • החל משנת הלימודים תשע"ב -שימת דגש על הפרדת פסולת בכיתות.
שקופית15.JPG

 
 
 
 
 
בוצע על ידי מינהל תיקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך